Jednat

Jednat znamená provádět činy, činnosti nebo rozhodnutí, aby byly dosáhnuty požadované výsledky.

činit, dělat, konat, postupovat <jak>, vystupovat, počínat si, vést si, chovat se, zacházet <s kým jak>, nakládat <s kým jak>, stýkat se <s kým>, obcovat, domlouvat se <s kým>, dohadovat se, rokovat, projednávat, ujednávat, vykládat <o čem>, pojednávat, zasedat <kde>, zjednávat <co>, objednávat, najímat, opatřovat, pořizovat

Relevantní k jednat