Jít

Jít znamená pohybovat se směrem před sebe nebo po určité trase, často za účelem dosažení nějakého cíle.

pohybovat se (pěšky), ubírat se <kam>, brát se, kráčet, vstupovat, směřovat, stát^5, fungovat, běžet, pracovat (o stroji), plynout, uplývat, míjet, běžet, ubíhat, blížit se (o čase)

Relevantní k jít