Jít

Pohybovat se, chodit, zamířit do určitého místa nebo směru.

pohybovat se (pěšky), ubírat se <kam>, brát se, kráčet, vstupovat, směřovat, stát^5, fungovat, běžet, pracovat (o stroji), plynout, uplývat, míjet, běžet, ubíhat, blížit se (o čase)

Relevantní k jít