Jít <kam>

Jít znamená zamířit do určitého směru, pohybovat se směrem k určitému cíli.

Relevantní k jít <kam>