Jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

Relevantní k jít <přes co>