Jízlivý

Jízlivý je označení pro vyjadřování kritiky nebo urážky s hlubším, často zraňujícím, podtextem.

uštěpačný, kousavý, ironický, zlomyslný, jedovatý, sarkastický, pichlavý, ježatý, sršatý

Relevantní k jízlivý