Kárání

Kárání je způsob, jak upozornit na nežádoucí chování a následky, které způsobuje.

Relevantní k kárání