Každý

Každý znamená všechny, všech nebo všichni. Je to nadřazené slovo, které odkazuje na konkrétní počet nebo skupinu lidí, zvířat nebo věcí.

jakýkoli, kterýkoli, libovolný, kdokoli, kdekdo, kdejaký, všichni, žádný

Relevantní k každý