Každý

Každý: přídomek, který označuje všechny skupiny lidí nebo věcí, bez ohledu na jejich množství.

jakýkoli, kterýkoli, libovolný, kdokoli, kdekdo, kdejaký, všichni, žádný

Relevantní k každý