Kazit

Znehodnocovat, poškozovat nebo zhoršovat kvalitu nebo stav.

poškozovat (zdraví), porušovat, ničit, opravovat, svádět (mládež), zhoršovat se (počasí), hnít (ovoce), mařit, hatit

Relevantní k kazit