Kazit (morálku)

Kazit znamená ničit nebo poškozovat morálku, neboť činí něco neetického, neslušného nebo špatného.

Relevantní k kazit (morálku)