Klidnost

Klidnost je stav mysli nebo duševní pohody, který je charakterizován jako pocit klidu, míru a stability.

Relevantní k klidnost