Komisnost

Komisnost je schopnost člověka posoudit situaci a vyvodit z ní adekvátní závěry.

Relevantní k komisnost