Konat

Konat znamená dělat; uskutečňovat; provádět; vykonávat; realizovat.

dělat, činit, vykonávat, provádět, pořádat (konferenci), organizovat

Relevantní k konat