Kondolenční

Kondolenční je vyjadření soustrasti v případě smrti člověka; je to sdělení, které posílají lidé za účelem uctění památky zemřelé osoby.

Relevantní k kondolenční