Konsekvence

Konsekvence jsou důsledky činnosti, myšlenky nebo akce, které se projeví později.

důslednost, inkonsekvence, důsledek, následek

Relevantní k konsekvence