Konsekvent

Konsekventní je někdo, kdo se drží svého přesvědčení a postojů, vytrvale a neochvějně.

Relevantní k konsekvent