Konvenční

dohodnutý, smluvený, sjednaný, ujednaný, obvyklý, běžný, všední, tradiční

Relevantní k konvenční