Konzultovat

Konzultovat znamená poradit se s někým jiným, abyste uslyšeli jeho názor, radu nebo doporučení.

radit se <s kým>, tázat se na radu, poskytovat (rady), radit <komu>

Relevantní k konzultovat