Konzultovat

Prodiskutovat problém s odborníkem nebo poradcem; mít společnou diskuzi a získat radu.

radit se <s kým>, tázat se na radu, poskytovat (rady), radit <komu>

Relevantní k konzultovat