Kráčet

Chodit, jít pevným krokem; pohybovat se vpřed s určitou intencí nebo cílem.

jít, vykračovat si, brát se, ubírat se, následovat, napodobovat, vyvíjet se (události)

Relevantní k kráčet