Kriminál

Kriminál je označení pro trestný čin nebo jeho pachatele. Slovo se také používá pro činnosti nebo části justice, které se zabývají právními postihy a tresty.

vězení, žalář, trestnice, arest

Relevantní k kriminál