Kritizování

Kritizování je proces posuzování něčího chování nebo práce s cílem najít její slabé stránky.

Relevantní k kritizování