Křižovat

Křižovat znamená procházet nebo cestovat napříč, často mezi dvěma body.

přibíjet na kříž, týrat <koho>, mučit, pronásledovat, žehnat (křížem), křížit, míjet, procházet (Evropou), projíždět, cestovat, plachtit (proti větru)

Relevantní k křižovat