Krotkost

Krotkost je ctnost, která se projevuje vlídností, trpělivostí a ochotou podřídit se autoritě.

Relevantní k krotkost