Kterýkoli

Význam: pojem nebo ideu shrnující do jednoduché a stručné podoby.

každý, libovolný, jakýkoli

Relevantní k kterýkoli