Kterýkoli

Význam: konkrétní myšlenka nebo pojem, který je v daném kontextu sdílený.

každý, libovolný, jakýkoli

Relevantní k kterýkoli