Láska

Láska je silné, přirozené, něžné a trvalé city, které zahrnují přízně, oddanost, náklonnost, oddanost, lásku a porozumění.

náklonnost (citová), příchylnost, nenávist, záliba, obliba, milenka, milenec

Relevantní k láska