Láska

Láska je silný cit, který je spojen s city, štěstím, něhou a vášní. Je to nejsilnější spojení dvou lidí, kteří se navzájem milují a jsou si oddáni.

náklonnost (citová), příchylnost, nenávist, záliba, obliba, milenka, milenec

Relevantní k láska