Láska

Láska je silné city, které nás spojují s druhými a pomáhají nám prožívat a vytvářet hluboké vztahy.

náklonnost (citová), příchylnost, nenávist, záliba, obliba, milenka, milenec

Relevantní k láska