Láska k bližnímu

Láska k bližnímu je city a emoce, které vyžadují od nás sebepřijetí, tolerance a ochotu vzájemně si pomáhat.

Relevantní k láska k bližnímu