Láska k vlasti

Láska k vlasti je cítění silné vazby k vlasti, jejíž obyvatelé jsou považováni za součást rodiny. Je to vztah plný úcty a odhodlání chránit a podporovat vlast.

Relevantní k láska k vlasti