Laxnost

Laxnost je nezájem o něco, nebo odchylka od obvyklého přísného nebo tvrdého postupu.

lhostejnost, neodpovědnost, nedbalost, uvolněnost

Relevantní k laxnost