Lhostejno kdo

Lhostejno kdo se označuje jako nezájem o něco či někoho, absence zájmu, indiference.

Relevantní k lhostejno kdo