Lhostejnost

Lhostejnost je stav, kdy se člověk zajímá o něco málo nebo vůbec, je bez zájmu a nesnaží se nic změnit.

nevšímavost, netečnost, vlažnost, apatičnost, indiference, otrlost, otupělost

Relevantní k lhostejnost