Lhostejnost

Lhostejnost je stav nezájmu, apatie a chladnosti vůči osobě nebo situaci.

nevšímavost, netečnost, vlažnost, apatičnost, indiference, otrlost, otupělost

Relevantní k lhostejnost