Lhostejnost

Lhostejnost je stav, při kterém se něčí reakce, postoj nebo emoce nezdají být relevantní.

nevšímavost, netečnost, vlažnost, apatičnost, indiference, otrlost, otupělost

Relevantní k lhostejnost