Libovolný

Libovolný se obvykle používá k označení volnosti ve výběru, rozhodování nebo jednání. Označuje něco, co může být vybráno nebo uděláno bez omezení.

kterýkoli, jakýkoli, každý, žádný, arbitrární

Relevantní k libovolný