Libovolný

Libovolný: volně zvolený, vybraný nebo uspořádaný; volný od omezení nebo předem stanovených pravidel.

kterýkoli, jakýkoli, každý, žádný, arbitrární

Relevantní k libovolný