Libůstka

Libůstka je staroslovanské slovo pro lásku, přátelství, dobrou vůli a blízkost. Je to obecný výraz pro dobro, které může být sdíleno mezi lidmi.

záliba, choutka, koníček

Relevantní k libůstka