Libůstka

Libůstka je výraz pro něžnost, mazlení a pohlazení. Označuje také laskavost a dobrou náladu.

záliba, choutka, koníček

Relevantní k libůstka