Lopotit se

Lopotit se znamená pracovat tvrdě a úporně; být důsledný a vytrvalý ve snaze dosáhnout cíle.

dřít se, pachtit se, namáhat se, mořit se, odpočívat

Relevantní k lopotit se