Lopotit se

Lopotit se znamená usilovat o něco s veškerými silami a námahou, aby se člověk dostal k vytyčenému cíli.

dřít se, pachtit se, namáhat se, mořit se, odpočívat

Relevantní k lopotit se