Málomluvný

nemluvný, mlčenlivý, zamlklý, upovídaný, ukecaný

Relevantní k málomluvný