Maření

Maření je pokus o zmaření plánu nebo cíle; je to naléhavé zdržování, bránění nebo odvracení.

Relevantní k maření