Mazat

Mazat znamená smazat nebo odstranit něco, například text, obrázek nebo soubor.

potírat, natírat, roztírat, nanášet (mast), špinit (okna), znečišťovat (blátem), stírat (tabuli), utírat, kreslit, malovat, hrát karty, mastit, bít, tlouci, jít (rychle), utíkat, běžet, jet, upalovat

Relevantní k mazat