Mezera

Mezera je místo nebo odstup mezi dvěma věcmi, částmi nebo objekty. Může být fyzická nebo časová.

štěrbina, skulina, škvíra, trhlina, přestávka, mezidobí, nedostatek (vědomostí), neexistence <čeho v čem>

Relevantní k mezera