Mínění

Mínění je názor, postoj nebo přesvědčení, které má někdo o něčem.

názor, přesvědčení, smýšlení, soud, domněnka, dojem

Relevantní k mínění