Mírnost

Mírnost je schopnost ovládat city, projevy a vystupování, což vede k zdravému rozumu a harmonii.

pokojnost, klidnost, tichost, umírněnost, jemnost, slabost, shovívavost, krotkost, pozvolnost, povlovnost

Relevantní k mírnost