Mít cenu

Mít cenu znamená být oceněný nebo uznán pro něco, co je užitečné nebo cenné.

Relevantní k mít cenu